برای جست و جوی سریع از طریق مرتب سازی بر اساس فیلتر در سایدبار سمت راست بیمه مورد نظر را انتخاب کنید

نمایش 9–16 از 72 نتیجه

آمریکا ، کانادا با پوشش 50000 یورو + پوشش کرونا (66 الی 70 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
66 الی 70 سال
55% تخفیف 2,599,560 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

آمریکا ، کانادا با پوشش 50000 یورو + پوشش کرونا (71 الی 75 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
71 الی 75 سال
55% تخفیف 3,464,400 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

آمریکا ، کانادا با پوشش 50000 یورو + پوشش کرونا (76 الی 80 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
76 الی 80 سال
55% تخفیف 5,198,280 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

آمریکا ، کانادا با پوشش 50000 یورو + پوشش کرونا (81 الی 85 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
81 الی 85 سال
55% تخفیف 6,932,160 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

شینگن با پوشش 30000 یورو (1 الی 12سال)

سقف پوشش: 30000 یورو
1 الی 12 سال
55% تخفیف 235,440 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

شینگن با پوشش 30000 یورو (13 الی 65سال)

سقف پوشش: 30000 یورو
13 الی 65 سال
55% تخفیف 470,880 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

شینگن با پوشش 30000 یورو (66 الی 75سال)

سقف پوشش: 30000 یورو
66 الی 75 سال
55% تخفیف 941,760 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

شینگن با پوشش 30000 یورو (76 الی 90سال)

سقف پوشش: 30000 یورو
76 الی 90 سال
55% تخفیف 1,883,520 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه