برای جست و جوی سریع از طریق مرتب سازی بر اساس فیلتر در سایدبار سمت راست بیمه مورد نظر را انتخاب کنید

نمایش 65–72 از 72 نتیجه

ویژه همه کشورهای جهان 30000 یورو + پوشش کرونا (81 الی 85 سال)

سقف پوشش: 30000 یورو
81 الی 85 سال
55% تخفیف 4,526,760 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

ویژه همه کشورهای جهان 30000 یورو + پوشش کرونا (ا الی 12 سال)

سقف پوشش: 30000 یورو
1 الی 12 سال
55% تخفیف 565,320 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

ویژه همه کشورهای جهان 50000 یورو + پوشش کرونا (13 الی 65 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
13 الی 65 سال
55% تخفیف 1,886,400 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

ویژه همه کشورهای جهان 50000 یورو + پوشش کرونا (66 الی 70 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
66 الی 70 سال
55% تخفیف 2,829,120 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

ویژه همه کشورهای جهان 50000 یورو + پوشش کرونا (71 الی 75 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
71 الی 75 سال
55% تخفیف 3,770,400 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

ویژه همه کشورهای جهان 50000 یورو + پوشش کرونا (76 الی 80 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
76 الی 80 سال
55% تخفیف 5,657,520 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

ویژه همه کشورهای جهان 50000 یورو + پوشش کرونا (81 الی 85 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
81 الی 85 سال
55% تخفیف 7,544,520 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه

ویژه همه کشورهای جهان 50000 یورو + پوشش کرونا (ا الی 12 سال)

سقف پوشش: 50000 یورو
1 الی 12 سال
55% تخفیف 942,120 ریال افزودن به سبد خرید

جزئیات بیمه نامه