صدور بیمه نامه اقساطی ثالث + بدنه ویژه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و تامین اجتماعی بعلاوه کلیه اعضاء خانواده میتوانند از این طرح اقساطی استفاده نمایند .

در این طرح بیمه نامه ثالث و بدنه برای بازنشستگان کشوری و خانواده ایشان بدون پیش پرداخت و در 11 قسط مساوی بدون چک – بدون ضامن و بدون بهره بصورت کسر از حقوق صادر میگردد .

برای بازنشستگان تامین اجتماعی بیمه نامه ثالث و بدنه با 10% پیش پرداخت و در 8 قسط مساوی بدون چک – بدون ضامن و بدون بهره بصورت کسر از حقوق صادر میگردد .

مدارک مورد نیاز :

بازنشستکان کشوری :

1) تصویر بیمه نامه سال قبل

2) تصویر پشت و رو کارت یا برگ سبز خودرو

3) تصویر کارت ملی بازنشسته ( اگر خانواده ایشان هست + تصویر کارت ملی بیمه گذار)

4) تصویر گواهینامه راننده

5) شماره دفتر کل

بازنشستگان تامین اجتماعی :

1) تصویر بیمه نامه سال قبل

2) تصویر پشت و رو کارت یا برگ سبز خودرو

3) تصویر کارت ملی بازنشسته ( اگر خانواده ایشان هست + تصویر کارت ملی بیمه گذار)

4) تصویر گواهینامه راننده

5) شماره مستمری

6) تلفن همراه بازنشسته (به نام بازنشسته باید باشد)

7) شماره 16 رقمی بانک رفاه ( جهت ارسال به بانک و کسر از حقوق)

 

تذکر : در صورت نقل و انتقال خودرو تخفیفات بیمه نامه صفر میگردد و بیمه نامه برای سال جدید با 5% تخفیف صادر میگردد . اگر صاحب پلاک جدید تخفیفی از خودروی قبلی داشته باشد و بخواهد به خودروی خریداری شده جدید منتقل نماید باید حتما سابقه پلاک خود را از مراکز تعویض پلاک اخذ نماید در غیر اینصورت تخفیفات منتقل نخواهد شد .

بیمه نامه بصورت الکترونیک صادر میگردد و کد یکتا صادر میشود و تصویر بیمه نامه صادره برای بیمه گذار ارسال خواهد شد و بدین منظور و با توجه به حذف کاغذی بیمه نامه برای کلیه استانهای کشور صدور بیمه نامه بصورت الکترونیکی وجود دارد .

 

ضمنا بیمه گذارن محترم و همچنین بازنشستگان محترم کشوری با ورود به سامانه: 

http://apps.mellatinsurance.ir/AgentsSales/2607/hom

میتوانند بصورت آنلاین بیمه نامه خود را صادر و چاپ نمایند .

 

نمایندگی اصلی صدور بیمه نامه اقساطی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

کد 2607

فرهاد قلی بیگیان

نشانی : تهران – خ شریعتی – انتهای خ معلم – کوچه جلالی – پ 21

09126729405

88459453