بیمه مسافرتی ملت

بیمه مسافرتی استرالیا با 50% تخفیف

بیمه مسافرتی استرالیا با 50% تخفیف

بیمه مسافرتی استرالیا با 50% تخفیف را از نمایندگی کد 2607 بیمه ملت با پوششهای کامل بصورت آنلاین خریداری نمائید

خرید بیمه مسافرتی کمک میکند تا افرادی که مسافرت های خارجی را تجربه میکنند در صورت وقوع انواع حوادث احتمالی دغدغه ای برای جبران خسارات مالی را نداشته باشند. لذا با بیمه مسافرتی شما میتوانید سفر خود را با خیال راحت و بدون هیچ نگرانی بیمه کرده و از سفر خود لذت ببرید.

از مهم ترین سوالات مسافران پوشش های دربرگیرنده بیمه مسافرتی است، بیمه مسافرتی هرگونه آسیب و خسارت های مالی و جانی پیش بینی نشده مانند مفقود شدن مدارک شناسایی، تاخیر بار، بروز مشکلات حقوقی و … پوشش میدهد همچنین خرید بیمه مسافرتی بعضا از سمت برخی از سفارت خانه ها مخصوصا کشورهای حوزه شینگن الزامی می باشد اما حتی اگر هم الزامی نبود توصیه میشود جهت جلوگیری از بروز حوادث و پرداخت هزینه های سنگین مالی در خارج از ایران قبل از خروج این بیمه نامه را تهیه نمایید.

لیست پوشش های بیمه مسافرتی استرالیا با 50% تخفیف :

 • هزینه های تشخیصي و درماني در بیمارستان خارج از کشور: 

  شرکت امداد رسان” هزینه های تشخیصی و درمانی در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی ، خدمات تصویر برداری و آزمایشگاهی، فیزیوتراپی تجویز شده از جانب پزشک معالج بیمه شده که جنبه درمانی داشته و ناشی از حادثه مشمول این بیمه نامه باشد و هزینه های و دارویی تجویزی از سوی پزشک بیمه بیمه شده را تا سقف مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.

 • جابجایي یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه

  در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گزار، “شرکت امداد رسان ” نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش با مناسب ترین وسیله اقدام خواهد نمود.

 • پرداخت هزینه های فوریت دندانپزشکي: 

  شرکت امداد رسان” در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گزار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت می نماید. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

 • جستجو و نجات فرد بیمه شده: 

  هنگامی که حادثه ای روی دهد، شرکت کمک رسان از سوی مقامات صلاحیتدار، در پرداخت هزینه های جستجو و نجات بیمه شده تا سقف مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه مشارکت خواهد نمود.

 • بازگرداندن جسدمتوفي در صورت فوت بیمه گزار: 

  شرکت امداد رسان” تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه شده را به نزدیکترین فرودگاه محل خاکسپاری بیمه شده در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

 • بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور:

  به محض بستری شدن بیمه گزار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از 10 روز و یا فوت وی”شرکت امداد رسان” هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بالفصل خانواده همراه بیمه گزار به کشور مبدا )محل اقامت( را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.

 • سفر اضطراری یکي از بستگان

  در صورتی که بیمه شده بیشتر از 10 روز در بیمارستان بستری شود، شرکت کمک رسان مخارج انتقال یکی از بستگان وی را از کشور )شامل هزینه متعارف رفت و برگشت به محلی که بیمه شده در آن بستری میباشد و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هر روز و حداکثر به مدت 10 روز تا مبلغ 850 یورو(، پرداخت خواهد نمود.

 • بازگرداندن کودکان بي سرپرست

  در صورت انتقال یا بازگرداندن بیمه شده (طبق بند 4) و عدم توانایی وی از مراقبت فرزندان زیر 15 سال خود که در سفر همراه او بوده است، یا در صورت انتقال جسد متوفی (طبق بند 5) شرکت کمک رسان از جانب بیمه شده هزینه برگشت فرزندان زیر 15 سال وی به کشور را تحت نظارت یک فرد بزرگسال پرداخت خواهد کرد.

 • بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکي از اعضای نزدیک خانواده: 

  هنگامی که بیمه شده به دلیل فوت ناگهانی یکی از اعضای نزدیک خانواده خود (شامل والدین، همسر، فرزند، برادر و خواهر) ناچار به توقف سفر شده و چنانچه وی قادر به بازگشت با وسیله شخصی خود و یا وسیله های که برای سفر اجاره شده است نباشد، شرکت کمک رسان هزینه متعارف سفر وی به کشور را پرداخت خواهد نمود. بیمه شده میبایست دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (گواهی فوت)  را به شرکت کمک رسان تسلیم نماید.

 • تحویل دارو: 

  شرکت کمک رسان، هزینه های ارسال اضطراری دارو جهت درمان بیمه شده در صورت فقدان آن در خارج از کشور را حتی در صورتیکه که توسط پزشک معالج وی قبل از سفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.

 • معاضدت حقوقي: شرکت کمک رسان هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر1500 یورو یا معادل آن  به ارز کشور مورد دعوی پرداخت خواهد نمود.
 • فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگي و شناسنامه: 

  در صورت فقدان گذرنامه، روادید، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه شده از تاریخ ممهور شدن گذرنامه بیمه شده به مهر خروج از کشور، شرکت کمک رسان علاوه بر ارائه اطلاعات الزم مبنی بر مراحل اداری متناسب که در مراجع قانونی و مؤسسات محلی برای بدست آوردن مدارک مفقود یا سرقت شده میبایست طی شود، هزینه های صدورالمثنی آنها در خارج از کشور و یا مدارک کنسولی مشابه را تا سقف 200 یورو تقبل خواهد نمود.

 • جابجایي یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه: 

  در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گزار، “شرکت امداد رسان ” نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش با مناسب ترین وسیله اقدام خواهد نمود.

 • ارسال پیام بیمه شده در مواقع اضطراری: 

  شرکت کمک رسان مسئولیت ارسال پیامهای اضطراری بیمه شده را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه از طریق مراکز پاسخگویی شبانه روزی به زبان فارسی بر عهده خواهد گرفت.

 • ارایه اطلاعات مراجع درماني: 

  بنا به تقاضای بیمه شده، شرکت کمک رسان اطلاعات پایه درباره مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستانها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانسها را به استثناء مراکز تشخیص پزشکی در اختیار بیمه شده قرار خواهد داد

 • تأخیر در ورود بار همراه بیمه شده:

  درصورتی که بار همراه بیمه شده ثبت شده باشد، شرکت کمکرسان هزینه ملزومات اضطراری شامل البسه و لوازم بهداشتی ضروری تا زمان بازگرداندن بار به دلیل تأخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آنکه شرکت هواپیمایی مربوطه عضو “یاتا” باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر، حداکثر تا سقف 100 یورو پوشش میدهد. در کلیه موارد، اسناد موید وقوع تاخیر که به تایید شرکت هواپیمایی رسیده باشد و نیز اصل صورتحساب های خرید باید منضم به درخواست خسارت بیمه شده باشد.

 • فقدان بار تحویلي به هواپیما: 

  در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، شرکت کمک رسان، مابه التفاوت خسارت پرداخت شده توسط حامل و خسارت واقعی مطابق مستندات را تا سقف حداکثر 200 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه شده پرداخت خواهد نمود.

 • یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي: 

  شرکت کمک رسان راهنمائیهای لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه شده ارائه نموده و برای یافتن آنها همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده انتقال آن را به مقصد مورد نظر بیمه شده یا کشور بر عهده خواهد گرفت. در این صورت بیمه شده متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمهنامه خواهد بود.

 • تأخیر در حرکت: 

  در صورتیکه وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه شده حداقل 6 ساعت تأخیر داشته باشد، شرکت کمک رسان به شرط ارائه نسخه اصلی صورتحسابهای مربوطه، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینه ایاب و ذهاب، اقامت در هتل و همچنین غذا) تا سقفهای مندرج  را جبران خواهد نمود:

 • حداکثر سقف تعهد بابت کلیه مواد فوق 200 یورو میباشد. هرگونه تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکتهای هواپیمائی، فرودگاه- های مبدأ و مقصد و یا کشورهای خدماتی طرف قرارداد با آنها و همچنین تأخیرهای مربوط به انواع پروازهای چارتر و غیر عادی و شرایط بد آب و هوایی از تعهد این بند مستثنی میباشد.
 • حواله وجه نقد: 

  چنانچه بیمه شده در طول سفر خود به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری و یا حادثه ) که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر: رسید، تأییدیه، شکوائیه رسمی و غیره به اثبات برسدو پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت کمکرسان به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران، نسبت به حواله حداکثر تا 850 یورو اقدام خواهد نمود.

 • ارسال وجه الضمان: 

  شرکت کمک رسان هر گونه وجه الضمان مورد درخواست بیمه شده را حداکثر تا سقف 850 یورو حواله خواهد نمود، مشروط بر اینکه بیمه شده مبلغ مورد درخواست را از قبل در دفاتر رسمی شرکت کمک رسان در ایران به صورت چک بانکی، حواله و یا پول نقد سپرده گذاری نماید.

 

در صورت خرید بیمه نامه بیمه مسافرتی با پوشش کرونا covid-19 موارد زیر به پوششهای بیمه افزوده خواهد شد :

 • جبران هزینه های بستری در بیمارستان ناشی از کرونا در منطقه همه کشورهای جهان،شینگن ،آمریکا و کانادا تا سقف 2500 یورو.
 • جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه بدلیل بیماری کرونا (19 covid) در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد تا سقف 500 یورو.
 • جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست pcr بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر تا سقف 100 یورو.
 • جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشور مقصد به دلیل بیماری کرونا (covid19) به هنگام بازگشت تا سقف 100 یورو.
 • پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلیط اصلی جهت برگشت تا سقف 50 یورو

شرایط پرداخت هزینه های ناشی از کرونا covid-19

الف – پرداخت هزینه های مربوط به آزمایش کرونا از جمله تست PCR از محل این بیمه نامه امکان پذیر نیست و تمام هزینه های این تست بر عهده مسافر می باشد.

ب – در تمام موارد، دوره انتظار برای پوشش بیماری کرونا، 14 روز از تاریخ خروج از کشور می باشد، مگر آنکه مسافر دارای برگه نتیجه آزمایش منفی تست کرونا (PCR) معتبر در مراکز مورد تایید بیمه گر که ظرف مدت 72 ساعت قبل از خروج از کشور انجام شده است، باشد.

 

در صورت نیاز به بیمه مسافرتی استرالیا با خرید از وبسایت مسافرتی میتوانید این بیمه نامه را با 50% تخفیف تهیه نمائید .

 

نویسنده :
نویسنده :

فرهاد قلی بیگیان ( نمایندگی کد 2607 بیمه ملت )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • مطالب پر بازدید
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
×